Trang chủ Sơ đồ English
Giới thiệu
Kinh doanh thiết bị điện
Sản xuất tủ điện
Siemens' Stock-in-Trade - Kho hàng của bạn

Chứng chỉ
Chứng chỉ và Giải thưởng
Một số các chứng chỉ và giải thưởng mà Công ty EDH đã nhận được:

Chứng chỉ
  • Chứng chỉ ISO 9001:2000 trong: Thiết kế, Sản xuất, Lắp đặt và Thương mại Dịch vụ cho Hệ thống tủ và trạm điện. Tổ chức chứng nhận là AFAQ ASCERT (Cộng hòa Pháp) (ISO Cert..pdf)
  • Giấy phép sử dụng các thông tin và quyền sở hữu công nghiệp để chế tạo tủ điện SIVACON loại 8PT Type Tested của hãng Siemens (CHLB Đức) tại Việt Nam (Sivacon Certificate.pdf)


Giải thưởng
  • Cúp vàng ISO năm 2007 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng
  • Chứng nhận Nhà quản lý giỏi năm 2007 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng
  • Biểu tượng Vàng do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng
  • Giải thưởng Bạch Thái Bưởi 2007 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng
  • Cúp Sen vàng 2007 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng
  • Cúp vàng "Thương hiệu - Nhãn hiệu" lần thứ III - năm 2008 - do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng
  • Cúp vàng "Doanh nhân Tâm Tài" lần thứ II - năm 2008 - do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng
  • Cúp vàng "Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam" lần I, Cúp vàng "Lãnh đạo xuất sắc" lần II, năm 2009 do Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Bộ Lao động thương binh và xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng.